ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ----------- ">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: stratosetoloakarnania@gmail.com

powered by Agones.gr (Στοίχημα)

14/3/12

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους από ΥΠΑΑΤ & ΟΠΕΚΕΠΕ

Το Πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από το 1987 και πρόκειται για ένα Πρόγραμμα εξολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με κοινοτικούς πόρους. Η συμμετοχή του κάθε κράτους μέλους είναι εθελοντική. Τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν κοινοποιούν κάθε χρόνο την πρόθεση τους στην Επιτροπή μαζί με τις διαπιστωθείσες ανάγκες τους. Επί του παρόντος, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη. Το Πρόγραμμα στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα τέλη της δεκαετίας του '90, και πραγματοποιείται με βασικά για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων τρόφιμα όπως μακαρόνια, ρύζι και τυρί φέτα.   Στόχοι του Προγράμματος Το Πρόγραμμα έχει δύο στόχους:

-ένα στόχο αγοράς- σταθεροποίηση των αγορών γεωργικών προϊόντων μέσω της αύξησης και μείωσης των αποθεμάτων παρέμβασης
-κι ένα στόχο κοινωνικό- συμβολή στην ευημερία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων μέσω διάθεσης, στους τελευταίους, τροφίμων που προέρχονται από τα αποθέματα παρέμβασης. Αποτελεί έτσι μία επιπλέον ένδειξη ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν αφορά μόνο τους γεωργούς αλλά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Διαδικασία υλοποίησης
 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει Κανονισμό περί κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων του Προγράμματος.
 2. Η Ελλάδα προβαίνει σε έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στην οποία περιγράφονται οι λεπτομέρειες εκτέλεσης του Προγράμματος για κάθε προϊόν που θα διανεμηθεί ξεχωριστά.
 3. Προκηρύσσεται διαγωνισμός με σκοπό την ανάδειξη και επιλογή των αναδόχων του Προγράμματος της διανομής του κάθε προϊόντος.
 4. Υπογράφεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία η οποία αναλαμβάνει την προμήθεια του προϊόντος και τη διανομή του από τους χώρους αποθήκευσης της στις αποθήκες των φορέων υλοποίησης.
 5. Περίπου την Ανοιξη κάθε έτους οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτέλεση του Προγράμματος:
  • δίνουν δημοσιότητα στο Πρόγραμμα και
  • καλούν τους ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος με αναφορά στον αριθμό των τελικών δικαιούχων.
 6. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις προβαίνουν σε διοικητικούς ελέγχους και αποστέλλουν λίστα με τους εγκεκριμένους φορείς και τον τελικό αριθμό δικαιούχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 7. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επεξεργάζεται περαιτέρω τη λίστα και εισηγείται στο ΥΠΑΑΤ.
 8. Το ΥΠΑΑΤ εκδίδει Υπουργική Απόφαση κατανομής κάθε προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους, με την οποία εγκρίνεται η σχετική λίστα φορέων υλοποίησης και καθορίζεται η ακριβής ποσότητα των προϊόντων που δικαιούνται οι δικαιούχοι.
 9. Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες κάθε έτους, πριν από τα Χριστούγεννα, υλοποιείται η διανομή των τροφίμων στα άπορα άτομα και τις πολύτεκνες οικογένειες.
Φορείς Υλοποίησης & Δικαιούχοι Όσον αφορά στην επιλογή των φορέων υλοποίησης (φιλανθρωπικοί σύλλογοι) και των τελικών δικαιούχων (άπορα άτομα και άπορες πολύτεκνες οικογένειες), βάσει της υπ'αριθμ. 22830/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 660/Β/2011) «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης», η διαδικασία έχει ως εξής:   Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:
 • Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα
 • Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου
 • Σύλλογοι Παλιννοστούντων
 • Σύλλογοι Πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.
 • Σύλλογοι τριτέκνων
 • Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
 • Σύλλογοι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Χρονίως Πασχόντων, Ψυχικά Πασχόντων κλπ.
 • Σύλλογοι Αθίγγανων
 • Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο.
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Άπορα θεωρούνται επίσης παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα.   Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως πέρα από το όφελος που απολαμβάνουν οι τελικοί δικαιούχοι, η εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα καθώς η εισροή κοινοτικών πόρων επηρεάζει θετικά και σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της χώρας, όπως τις παραγωγικές μονάδες, τις εταιρείες μεταποίησης και τυποποίησης, τις μεταφορικές εταιρείες κτλ.   Το Πρόγραμμα σε αριθμούς Στα πλαίσια του Προγράμματος για το έτος 2010 διανεμήθηκαν 6.108 τόνοι μακαρονιών και 3.490 τόνοι ρυζιού σε περίπου 800 φορείς υλοποίησης και από εκεί σε περίπου 285.000 άτομα και 117.000 πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Το σχέδιο διανομής για το 2011 περιλαμβάνει 20.045.000,00¤ (Κανονισμός Επιτροπής 945/2010) και τα προϊόντα που θα διανεμηθούν θα είναι ζυμαρικά, λευκασμένο μακρύσπερμο ρύζι και τυρί Π.Ο.Π.   ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010 ΚΑΙ 2011
Κράτος-Μέλος Κατανομή (¤) 2011 % 2011 Κατανομή (¤) 2010 % 2010
Βέλγιο 10.935.075,00 2,28 7.806.433,00 1,63
Βουλγαρία 11.042.840,00 2,30 8.565.832,00 1,79
Τσέχικη Δημοκρατία 120.462,00 0,03 133.893,00 0,03
Εσθονία 782.938,00 0,16 761.012,00 0,16
Ιρλανδία 1.196.457,00 0,25 818.816,00 0,17
Ελλάδα 20.045.000,00 4,18 20.044.478,00 4,19
Ισπανία 74.731.353,00 15,57 52.623.664,00 11,01
Γαλλία 72.741.972,00 15,15 78.103.609,00 16,34
Ιταλία 100.649.380,00 20,97 122.456.856,00 25,62
Λετονία 6.723.467,00 1,40 5.119.849,00 1,07
Λιθουανία 7.781.341,00 1,62 8.859.115,00 1,85
Λουξεμβούργο 107.483,00 0,02 107.483,00 0,02
Ουγγαρία 14.146.729,00 2,95 14.770.126,00 3,09
Μάλτα 640.243,00 0,13 698.841,00 0,15
Πολωνία 75.320.186,00 15,69 97.405.034,00 20,38
Πορτογαλία 20.513.026,00 4,27 22.516.761,00 4,71
Ρουμανία 49.578.143,00 10,33 29.951.704,00 6,27
Σλοβενία 2.409.038,00 0,50 2.619.927,00 0,55
Σλοβακία 4.809.692,00 1,00 0,00
Φινλανδία 5.725.175,00 1,19 4.636.567,00 0,97
Σύνολο 480.000.000,00 100,00 478.000.000,00 100,00
 

Discover Agrinio

Βάλτος

Στράτος Αιτωλοακαρνανίας Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template