ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ----------- ">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: stratosetoloakarnania@gmail.com

powered by Agones.gr (Στοίχημα)

27/3/14

Θεμελιώδη δικαιώματα, κοινωνικές παροχές και εργαζόμενοι στην Ε.Ε.

Μια σειρά από δικαιώματα των πολιτών και των μόνιμων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία και καθιερώνει στη νομοθεσία της, προβλέπει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δικαιώματα προσωπικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά για όλους και κυρίως για τους εργαζόμενους. Τα δικαιώματα για τους εργαζόμενους περιλαμβάνονται στον Κοινοτικό Χάρτη θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων.
Από το 2009 το Κοινοβούλιο αγωνίζεται για τη στήριξη όσων έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική και τη χρηματοπιστωτική κρίση, διατηρώντας τους πόρους για την κοινωνική πρόνοια έως το 2020 και βοηθώντας τα άτομα να μετακινούνται ελεύθερα στην ΕΕ.
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία συστήματος παροχής εγγυήσεων για τους νέους με στόχο την κατάρτιση και την απασχόλησή τους, στηρίζοντας τους πολίτες που εργάζονται σε άλλες χώρες, εξασφαλίζοντας ότι τα επαγγελματικά προσόντα τους αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίας τους δεν υπονομεύονται.
Μέσω του εμβληματικού προγράμματος ERASMUS+, προώθησαν την παροχή υποτροφιών σε νέους που ταξιδεύουν στο εξωτερικό με μία από τις βασικές επιδιώξεις του ΕΚ να είναι η παροχή βοήθειας στους εργαζόμενους γονείς και στις εγκύους εργαζόμενες καθώς και η αύξηση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις ανώτατων διοικητικών στελεχών.
Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν επίσης να βελτιώσουν τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία για τους οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών καθώς και για τους εργαζομένους που εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Παράλληλα, το Κοινοβούλιο απέτρεψε την κατάργηση πολλών σημαντικών κοινωνικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ζήτησε οι πόροι που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού των περιφερειακών προγραμμάτων ενίσχυσης της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Επέμεινε ότι πρέπει να συνεχίσουν να παρέχονται ενισχύσεις στους απολυμένους εργαζομένους και μετά το 2013.
Το ΕΚ κατόρθωσε επίσης, παρά την αντίθεση ορισμένων κρατών μελών, να διατηρήσει το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κατάφερε και να διατηρηθεί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει να αφαιρεθεί, έτσι ώστε η χρηματοδότηση τού εν λόγω Ταμείου να παραμείνει στα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ χάρη στο Κοινοβούλιο, θα διατεθούν πόροι για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης ότι τρία υφιστάμενα προγράμματα, το πρόγραμμα Progress για την απασχόληση και την ένταξη, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) και ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία.
Εξάλλου οι βουλευτές του ΕΚ ήταν οι πρώτοι που πρότειναν τη δημιουργία συστημάτων παροχής εγγυήσεων για τους νέους σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ θέσπισε και νέους κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και πρότεινε τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής κάρτας, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες της ΕΕ να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών λόγω εργασίας ή σπουδών.
Τα μέλη του Ε.Κ. τάχθηκαν υπέρ της επέκτασης της άδειας μητρότητας από τις 14 στις 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές παρέχοντας ορισμένη ευελιξία στις χώρες όπου προβλέπεται ήδη κάποια μορφή άδειας για οικογενειακούς λόγους και ζήτησαν να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές.
Συνέβαλαν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο και χάρη στις ανησυχίες που εξέφρασαν για την υγεία και την ασφάλεια και λόγω της ανάγκης για διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού στον τομέα των οδικών μεταφορών, οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί λεωφορείων και φορτηγών υπόκεινται πλέον στους ίδιους κανόνες με τους οδηγούς που απασχολούνται σε εταιρείες όσον αφορά το ωράριο εργασίας.
Τέλος, ενέκριναν νόμο για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων που διατρέχουν υψηλούς κινδύνους λόγω της έκθεσής τους σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
 

Discover Agrinio

Βάλτος

Στράτος Αιτωλοακαρνανίας Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template