ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ----------- ">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: stratosetoloakarnania@gmail.com

powered by Agones.gr (Στοίχημα)

9/3/11

ΕΦΕΔΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ

Αμέσως μετά το Πάσχα θα δημοσιευτεί η πρώτη πρόσκληση για Ειδικούς Έφεδρους Οπλίτες (ΕΕΦΟΠ) προκειμένου να ξεκινήσουν έμμισθη θητεία στο στράτευμα, από έξι μήνες έως τρία έτη, καλύπτοντας τα κενά των Επαγγελματιών Οπλιτών.

Το νέο μοντέλο πρόσθετης εθελοντικής θητείας με... αμοιβή προκρίθηκε από το υπουργείο ως «αντίδοτο» στην οικονομική κρίση, στην έλλειψη πιστώσεων και στο «πάγωμα» των προσλήψεων.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ενόπλως ως οπλίτες, δύνανται με αίτησή τους να παραμένουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με την ιδιότητά τους αυτή και μετά την εκπλήρωση αυτών, ως έφεδροι οπλίτες, ενώ την ίδια δυνατότητα έχουν και οι έφεδροι, οι οποίοι εκπλήρωσαν ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης.

Η διάρκεια της επιπλέον εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσής τους καθορίζεται σε εξάμηνα και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών ετών. Η εφεδρική τους υποχρέωση εκπληρώνεται με τον βαθμό και την ειδικότητα που φέρουν, στον κλάδο των ΕΔ που υπηρετούν ή στην Εφεδρεία του οποίου ανήκουν. Μετά την εκπλήρωση της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης που τους καθορίστηκε, απολύονται οριστικά από τις τάξεις του Στρατού, χωρίς άλλη διαδικασία.

Τα οφέλη για τον Στρατό είναι πολλά, καθώς οι συμμετέχοντες δεν θα χρειάζονται πρόσθετη εκπαίδευση, ρουχισμό, περίοδο προσαρμογής, ενώ εκμηδενίζονται και τα έξοδα για διαγωνισμό κατάταξης. Υπολογίζεται ότι αν ο θεσμός πετύχει, μπορεί να αποδώσει έως και 6.000 άτομα το έτος.

Αυτό το διάστημα έχει ζητηθεί από τα τρία Γενικά Επιτελεία η καταγραφή των αναγκών τους σε προσωπικό, καθώς και οι ειδικότητες των ανακαταταγέντων οπλιτών και επανακαταταγέντων εφέδρων για φέτος. Επίσης αναζητείται η οικονομική φόρμουλα βάσει της οποίας θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται οι νέοι ΕΕΦΟΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον επόμενο μήνα θα λυθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Οι αρχικά εντασσόμενοι στον θεσμό δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά τριών ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία.

Πρώτα σε μονάδες εκστρατείας

Υπενθυμίζεται πως οι ΕΕΦΟΠ τοποθετούνται και υπηρετούν σε όλες τις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Κατά την τοποθέτησή τους καλύπτουν κατά προτεραιότητα κενές θέσεις μονάδων εκστρατείας του Στρατού Ξηράς, μονάδων στόλου του Πολεμικού Ναυτικού και μονάδων τακτικής αεροπορίας της Πολεμικής Αεροπορίας.

12 προϋποθέσεις για επανακατάταξη

Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα ως Ειδικοί Εφεδροι Οπλίτες (Ε.ΕΦ.ΟΠ.), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και μέχρι τριών ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, πρέπει να συμπληρώνουν αθροιστικά, τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης, οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1 Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
2 Να μην έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Κατ' εξαίρεση, η συνδρομή του προσόντος αυτού ελέγχεται μόνο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ένταξη των υποψηφίων, αρχικά, στον θεσμό των Ε.ΕΦ.ΟΠ.
3 Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την ημερομηνία οριστικής απόλυσης, λόγω εκπλήρωσης ενόπλως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
4 Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
5 Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα πέντε εκατοστών (1,65 μ.).
6 Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα.
7 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.
8 Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
9 Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.
10 Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.
11 Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.
12 Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή ειδικοί έφεδροι οπλίτες (Ε.ΕΦ.ΟΠ.).

(ΕΘΝΟΣ 08/03/2011 - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ)
 

Discover Agrinio

Βάλτος

Στράτος Αιτωλοακαρνανίας Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template